Referendum Sleepwet

Raadgevend referendum Sleepwet

Gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezing vindt ook het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) plaats. Deze wet wordt ook wel de Sleepwet genoemd. Deze wet gaat over het werk van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten: wat zijn hun taken, welke middelen mogen ze daarvoor inzetten en hoe is het toezicht geregeld? De wet geldt zowel voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) als voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Tijdens het referendum kunt u aangeven of u voor of tegen de nieuwe wet bent. Ook voor het referendum ontvangt u een stempas mits u de Nederlandse nationaliteit bezit. Het referendum is raadgevend, de uitslag is dus niet bindend. Dat wil zeggen dat regering en parlement niet verplicht zijn de uitslag te volgen. De uitslag is een advies.