Zitting centraal stembureau bekendmaking uitslag verkiezing

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Dalfsen maakt bekend, dat op vrijdag 23 maart 2018 om 10:00 uur, een openbare zitting van het centraal stembureau plaatsvindt, waarin de uitslag van de verkiezing wordt bekendgemaakt.

De voorzitter voornoemd,

H.C.P. Noten