Ter inzagelegging kandidatenlijsten verkiezing Gemeenteraad 2018

Ter inzagelegging kandidatenlijsten verkiezing Gemeenteraad 2018

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend, dat de op maandag 5 februari 2018 ingeleverde en op dinsdag 6 februari 2018 door het centraal stembureau onderzochte kandidatenlijsten – met de vereiste ondersteuningsverklaringen – ingevolge het bepaalde in artikel I 3, lid 1 van de Kieswet, voor een ieder ter inzage zijn gelegd bij:

Eenheid Publieksdienstverlening
Raadhuisstraat 1
7721 AX Dalfsen

De ter inzagelegging eindigt op het moment dat het centraal stembureau heeft beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de daarboven geplaatste aanduidingen.