Nieuws

Geen hertelling in Dalfsen 23-03-2018

Vanochtend bleek tijdens de zitting van het Centraal Stembureau in Dalfsen dat er geen aanleiding is tot het hertellen van de stemmen in Dalfsen. Het hoofd stembureau van de gemeente, burgemeester Han Noten, heeft na het controleren van de processen verbaal, geen onregelmatigheden ontdekt en verklaart daarmee de uitslag in Dalfsen geldig.

Na het tellen van de stemmen afgelopen woensdagavond, was de verdeling van de restzetels een punt van discussie. Namelijk, het CDA Dalfsen kwam bij de voorlopige telling 1 stem tekort om aanspraak te maken op een restzetel. Nu alle processen verbaal zijn gecontroleerd, blijkt dat het CDA Dalfsen uiteindelijk 6 stemmen te weinig had om met een extra zetel in de gemeenteraad van Dalfsen te komen.

Uitvoerige controle
Tijdens het bekendmaken van de voorkeursstemmen bleek verder dat er een verschil zat tussen het aantal stemmen op de uitgebrachte kandidatenlijst en de voorlopige uitslag op partijniveau. Dit heeft te maken met het doorbellen van de voorlopige uitslagen vanuit de stembureaus naar het gemeentehuis. Na uitvoerige controle blijkt dat er geen ernstig vermoeden bestaat dat door een of meer stembureaus bij de stemopneming zodanige fouten zijn gemaakt dat zij van invloed kunnen zijn op de zetelverdeling. Burgemeester Han Noten ziet daardoor geen aanleiding voor het hertellen van de stemmen

Verkiezingsdebat in Lemelerveld

Op donderdag 8 maart organiseert Plaatselijk Belang Lemelerveld samen met de Ondernemersvereniging Lemelerveld, SAAM Welzijn en de gemeente Dalfsen een verkiezingsdebat. Tijdens het debat gaan de lijsttrekkers van de 7 politieke partijen die meedoen in Dalfsen aan de gemeenteraadsverkiezingen, met elkaar in debat over een aantal stellingen.

Er wordt gedebatteerd over de volgende onderwerpen:
– Leefbaarheid in de kernen
– CO2 reductie en asbestsanering
– Langdurige armoede / basisinkomen
– Ondernemerschap in Lemelerveld

Voorafgaand aan het debat kunnen gebruikers van de Dalfsen kiest!-app reageren op de stellingen die te maken hebben over leefbaarheid in de kernen, CO2 reductie en asbestsanering en ondernemerschap in Lemelerveld. De uitkomsten worden tijdens de debatavond gepresenteerd.

Iedereen is van harte welkom om het debat bij te wonen en na afloop vragen te stellen aan de politieke kandidaten. De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in Zaal Reimink in Lemelerveld.

Dalfsen kiest!
In aanloop naar de verkiezingen van de gemeenteraad voert de gemeente campagne met Dalfsen kiest! Dit is een campagne die is bedoeld om de opkomst te bevorderen. Naast de website www.dalfsenkiest.nl heeft de gemeente Dalfsen een app laten ontwikkelen, voor de verkiezingen. De app is sinds woensdag 28 februari te downloaden in de appstore van Apple en de Playstore van Google. Zowel op de website als in de app vinden gebruikers meer informatie over de politieke partijen en hun standpunten. Ook is er dus de mogelijkheid om te reageren op de stellingen én kunnen gebruikers een raadsdate winnen.

Naast het verkiezingsdebat organiseert Jong!Dalfsen, samen met Saam, Plaatselijk Belang Nieuwleusen en de Ondernemersvereniging Nieuwleusen, op 9 maart een pubquiz voor de jeugd van 17 tot (ongeveer) 25 jaar in Nieuwleusen.

Op woensdagavond 21 maart, als de stembureaus zijn gesloten en de stemmen worden geteld, is het tijd voor het ‘Feest van de democratie’ oftewel: de uitslagenavond. In het gemeentehuis in Dalfsen is iedereen van harte welkom om onder het genot van een hapje, drankje, live-muziek de uitslagen te volgen van de

Romantiek in de politiek!   28-02-2018

De gemeente Dalfsen lanceert als één van de eerste gemeenten in Nederland een app, speciaal voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. De app Dalfsen kiest! staat boordevol informatie over de gang naar de stembus, de kandidaat-raadsleden en de standpunten van de politieke partijen.

Daarnaast biedt de app ook wat ‘romantiek in de politiek’. De app-gebruiker kan namelijk op (politieke) date met zijn of haar favoriete kandidaat-raadslid. Het enige wat hij daarvoor hoeft te doen is te klikken op de kandidaat van zijn keuze en kort te motiveren waarom hij graag met die kandidaat op ‘date’ zou willen. Uiteraard kleeft er wel een politiek tintje aan de date, want naast een etentje krijgen de ‘winnaars’ van de date ook een uitnodiging om een raadsvergadering bij te wonen.

Stellingen De app biedt ook de mogelijkheid om te reageren op 3 stellingen. Deze stellingen maken onderdeel uit van het verkiezingsdebat op 8 maart in Lemelerveld. Daar worden de uitkomsten van de stellingen gepresenteerd.

De app is vanaf woensdag 28 februari te downloaden in de appstore van Apple en de Playstore van Google. Dalfsen kiest! is een campagne van de gemeente Dalfsen in aanloop naar de verkiezingen. Met Dalfsen kiest! wil de gemeente de zichtbaarheid van de gemeenteraadsverkiezingen vergroten en de opkomst daardoor bevorderen. Naast een app heeft Dalfsen kiest! ook een eigen website, namelijk www.dalfsenkiest.nl Op die website staat ook alle informatie rondom de verkiezingen.

Ook wordt in het kader van Dalfsen kiest! een aantal activiteiten georganiseerd. Zo is er bijvoorbeeld een verkiezingsdebat in Lemelerveld op 8 maart, dat wordt georganiseerd door Plaatselijk Belang Lemelerveld en de gemeente Dalfsen. De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in Zaal Reimink in Lemelerveld.

En op 9 maart organiseert Jong! Dalfsen samen met Saam, Plaatselijk Belang Nieuwleusen en de Ondernemersvereniging Nieuwleusen een pubquiz in het Witte Peerd in Nieuwleusen. Deze avond begint om 20.30 uur. De pubquiz staat uiteraard (een beetje) in het teken van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, maar ook komen leuke wetenswaardigheden over Nieuwleusen aan de orde. Op woensdagavond 21 maart, als de stembureaus zijn gesloten en de stemmen worden geteld, is het tijd voor het ‘Feest van de democratie’ oftewel: de uitslagenavond. In het gemeentehuis in Dalfsen is iedereen van harte welkom om onder het genot van een hapje, drankje, live-muziek de uitslagen te volgen van de verkiezingen in Dalfsen.

Dalfsen kiest! Op weg naar 21 maart. 06-02-2018

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In aanloop naar deze verkiezingen wordt van alles georganiseerd.

Op maandag 5 februari hebben alle politieke partijen in de gemeente Dalfsen hun kieslijsten ingeleverd, tijdens een zitting van het Hoofd stembureau. Naast de ChristenUnie, D66, Gemeentebelangen, PvdA, CDA en VVD heeft ook nieuwkomer Libertarische Partij de kandidatenlijst ingeleverd.

Op dinsdag 6 februari vindt het officiële onderzoek plaats naar de kandidatenlijsten en vrijdag 9 februari worden tijdens een zitting van het Hoofd stembureau de lijsten officieel vastgesteld. In de komende periode vindt een groot aantal activiteiten plaats in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Op vrijdag 9 februari van 09.30 – 10.30 uur wordt het verkiezingsbord op de hoek van de Bruinleeuwstraat beplakt met de eerste verkiezingsposters. Dit gebeurt zoveel mogelijk door de lijsttrekkers. Daarnaast worden in de verschillende kernen verkiezingsdebatten georganiseerd en wordt voor de jongeren een pubquiz in het Witte Peerd in Nieuwleusen georganiseerd op vrijdag 9 maart.

Naast de website Dalfsen Kiest! (www.dalfsenkiest.nl) die deze week gevuld gaat worden met belangrijke informatie, introduceert de gemeente binnenkort een verkiezingsapp. Via de app is allerlei informatie te vinden over de (kandidaat) raadsleden, standpunten van de politieke partijen en algemene informatie over bijvoorbeeld de stembureaus. Ook is er een activiteitenkalender te vinden met alle activiteiten die plaatsvinden richting 21 maart. De app is binnenkort te downloaden via de appstore van Apple en de Playstore van Google.

Duurzaamheids Dialogen Dalfsen 21-02-2018