Ik ga stemmen en dan…..

Als u gaat stemmen, vergeet dan niet een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. U moet zich namelijk legitimeren als u gaat stemmen.

U krijgt een stembiljet waarop alle kandidaten van de deelnemende politieke partijen staan. In het stemhokje maakt u het hokje rood van de kandidaat waarop u wilt stemmen. Vervolgens vouwt u het stembiljet op en gooit deze in de stembus.

Het is niet toegestaan om met meerdere personen in het stemhokje te staan. Er zijn echter uitzonderingen, namelijk…..

Volgens de Kieswet is het verlenen van hulp bij het stemmen alleen toegestaan op grond van een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) handicap. Als een kiezer wegens een lichamelijke handicap hulp nodig heeft bij het stemmen, dan kan hij hulp krijgen van een door hemzelf aangewezen persoon of van een lid van het stembureau. Zie Kieswet art. J 28.