Bij verhuizing

Als een kiezer in verkiezingstijd verhuist, kan het zijn dat hij nog moet stemmen in zijn oude gemeente. Het adres waarop de kiezer op de dag van kandidaatstelling officieel staat ingeschreven, bepaalt waar hij moet stemmen. Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd.

De datum van kandidaatstelling was 5 februari 2018. Je bent dus kiesgerechtigd in de gemeente waar je op 5 februari 2018 stond ingeschreven.