Colofon

De informatie op dalfsenkiest.nl komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van de griffie van de gemeente Dalfsen, in samenspraak met de politieke partijen binnen de gemeente.

De informatie, inclusief beeldmerken, illustraties, logo’s en fotomateriaal zijn copyright van de gemeente Dalfsen. Gebruikmaking van de beeldmerken en informatie is uitsluitend toegestaan voor niet-commercieel gebruik en onder bronvermelding.

De gemeente Dalfsen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik of de interpretatie van hier vermelde informatie. Beslissingen op basis van gegevens of informatie zijn de verantwoordelijkheid van het individu.